Stor valfest för unga i Haparanda

Stor valfest för unga i Haparanda


Haparanda kommun vill vända den negativa trenden med lågt valdeltagande och anordnar nu stort valfest för att locka unga till vallokalen i september

Stor valfest för unga i Haparanda