Så räddar vi klimatet, enligt ungdomspolitikerna
Valet 2022

Så räddar vi klimatet, enligt ungdomspolitikerna

DEL 3 AV 3. Några av de viktigaste samhällsfrågorna för unga är brottsbekämpning, jämställdhet och klimat. I en serie på tre delar har unga korrespondenten Laura ställt samtliga riksdagspartiers ungdomsförbund mot väggen: Vad är er plan? Sista delen handlar om klimatet.

I år har det varit värmerekord, med över 40 grader i Portugal, Spanien och östra England. Det är stora klimatprotester runt om i världen och klimataktivister limmar fast sig på gator för att blockera biltrafiken. Frågan är om de globala klimatmålen ens kommer att uppnås.

 

Hur ska er politik rädda klimatet?

 

Hannah Björnerhag (Distriktsordförande för Moderaternas ungdomsförbund Väst):

– Vi behöver satsa mer på forskning och utveckling för att kunna den behålla den miljövänliga energin som vi har idag. Vi vill se att det ska kosta mer att smutsa ner. Vi anser att det är en viktig fråga att se till att utöka kärnkraften. Vi har inte tillräcklig med energi från sol-, vind- och vattenkraft, utan vi behöver komplettera det med kärnkraft om vi inte vill importera från andra länder. Vi behöver även prioritera internationella klimatinvesteringar, då klimatkrisen är ett globalt problem.

Réka Tolnai (Förbundsordförande för Centerpartiets Ungdomsförbund):

– Vi vill införa en global koldioxidskatt, vilket innebär att länder som Kina, USA och Indien skulle behöva skära ner sina utsläpp. Inom Sverige behöver vi se till att vi kan elektrifiera samhället. Vi vill se till att solkraft, vattenkraft, vindkraft och kärnkraft får lika förutsättningar för att kunna satsa på fossilfri energi. Alla har inte råd att köpa en elbil och vi måste därför satsa på biodriven medel. Det absolut viktigaste som behövs för att lösa klimatkrisen är att göra det enkelt för människor att vara miljövänliga. Vi förespråkar grön skatteväxling – att göra det billigt för det som är bra för klimatet och dyrare för det som är dåligt.

Katarina Memetovic (Förbundsstyrelseledamot för Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund):

– Klimatkrisen är vår tids största kris. Vi anser att det inte har gjorts tillräckligt. Vi vill se stora statliga investeringar för att nå klimatmålen. En sådan investering är gratis kollektivtrafik för unga. Vi i SSU har fått med Socialdemokraterna på att göra gratis resande för studenter och gymnasieungdomar under sommaren. En långsiktig investering är att det ska vara gratis kollektivtrafik för alla. Det ska vara lättare och billigare att välja tåget framför flyget. Vi vill också införa ett stopp för nyförsäljning av fossila fordon senast 2025, och inom EU införa ett förbud mot fossildrivna godstransporter.

Alec Sintorn (Distriktsordförande för Liberalernas ungdomsförbund Väst):

– Vi behöver röja undan de hinder som är för de gröna energislagen. Det ska vara så lätt som möjligt att producera fossilfri el i Sverige. Det handlar också om att underlätta teknik som kan fånga in koldioxid. Statens roll bör vara att sätta krav på vilka former av energi och vilka former av utsläpp vi inte vill ha – i övrigt ska vi se till att underlätta för industrier och forskningen att utveckla grön teknik framåt.

“Storföretagen och överklassen gör enorma vinster på fossila bränslen och onödig överproduktion. ” – Valeria Linusson (V)

 

Rebecka Forsberg (Språkrör för Grön Ungdom):

– Vi behöver se över de miljö- och klimatlagar vi har och skärpa till det. Vi behöver en politik som ser till att vi når de svenska och internationella klimatmålen, som att storsatsa på att bygga ut järnvägen och göra kollektivtrafiken gratis för unga. Industrierna har ett stort ansvar för utsläppen. Vi har därför ett förslag som ser till att industrierna har möjlighet att ta ett lån och göra investeringar i grön och klimatsmart teknik. Vi kan inte fortsätta bränna fossila bränslen om vi ska kunna nå klimatmålen innan 2030. Vi behöver inte lägga ner kärnkraften som finns nu, men vi kan inte investera i kärnkraften då det är fruktansvärt dyrt.

Tobias Andersson (Riksdagsledamot för Sverigedemokraterna och ordförande för Ungsvenskarna):

– Det stora steget är att det finns mer välfungerande kärnkraft i Sverige, så att det inte skapas ett behov och klimatavtryck av att bränna på olja eller få in fossilproducerande el från andra länder. Det viktigaste är att vi ska ha fossilfri el. Vi anser att man ska våga investera i ny kärnkraft i små modulära reaktorer som kan finnas runt om i landet. Vi behöver även bli bättre på att samverka med andra länder kring övergödningen i Östersjön.

Nike Örbrink (Ordförande för Kristdemokraternas ungdomsförbund):

– A och O om vi ska klara av klimatkrisen är att det ska finnas tillräckligt mycket med el för att göra den gröna omställningen. Vi kan inte gå igenom en klimatkris med den elkris som vi har idag. Jag gillar sol, vind och vatten, men vi kan inte förlita oss på en väderlotteri när hela industrin ska ställas om. Det kommer behövas billig el som vi kan förlita oss på. Där är kärnkraften den stora basen. Bevara kärnkraften vi har och avveckla inte i den takt som vi har gjort. Underlätta också processerna för att bygga ny kärnkraft. Det handlar också om att jobba internationellt som inom EU för den gröna omställningen, exempelvis hjälpa andra länder med klimatbistånd.

Valeria Linusson (Vice ordförande för Ung Vänster):

– För att lösa klimatkrisen krävs socialistiska lösningar. Storföretagen och överklassen gör enorma vinster på fossila bränslen och onödig överproduktion. De kommer aldrig ta ansvar för att lösa problemen. Vi har därför inte råd att låta de rikaste ha makten över ekonomin. Vi vill att klimatet ska sättas före vinstjakten och att mer resurser går till forskning i miljö- och klimatvänlig teknik.Vi behöver mer investeringar i infrastruktur och energi – kollektiva lösningar som gör att vi minskar vår klimatpåverkan.

Laura Sakhong
Laura Sakhong

Relaterade produktioner

Aida Birinxhiku är Sveriges yngsta riksdagsledamot - “Jag är hedrad för förtroendet”

INTERVJU. Sveriges Rösters unga korrespondent Laura Sakhong har träffat Sveriges yngsta riksdagsledamot Aida Birinxhiku (S) som läste sista terminen av sina juridikstudier i dubbel fart, för att sedan kunna satsa allt på sin kandidatur till riksdagen.

Förstagångsväljarna kan göra stor skillnad

Förstagångsväljarna är ovanligt många och kan därför ha stor inverkan på valet, men frågan är om deras åsikter skiljer sig så mycket från övriga väljare. Unga korrespondenten Emilia undersöker saken närmare.

Så blir Sverige mer jämställt, enligt ungdomspolitikerna

DEL 2 AV 3. Några av de viktigaste samhällsfrågorna för unga är brottsbekämpning, jämställdhet och klimat. I en serie på tre delar har unga korrespondenten Laura ställt riksdagspartiernas ungdomsförbund mot väggen: Vad är er plan? Näst på tur är frågan om jämställdhet.

Så förhindrar vi att unga går med i gäng, enligt ungdomspolitikerna

DEL 1 AV 3. Några av de viktigaste samhällsfrågorna för unga är brottsbekämpning, jämställdhet och klimat. I en serie på tre delar har korrespondenten Laura ställt samtliga riksdagspartiers ungdomsförbund mot väggen: Vad är er plan? Först ut är frågan om brottsbekämpning.

När klimatfrågan hamnar i skymundan

Svensk politik har på sistone främst handlat om integration, trygghet, nationens säkerhet och hur man ska få bukt med unga kriminella. Självklart viktiga politiska frågor, men vad hände klimatfrågan? Korrespondenten Lissett diskuterar saken med två unga klimataktivister i Sundsvall.

Så fann Nora Khalil sin röst
Kultur

Så fann Nora Khalil sin röst


INTERVJU. Botkyrkaförfattaren Nora Khalil gör succé Sverige över med sina böcker och föreläsningar. Minna Lövkvist och Tindra Lenngren träffar Nora för att få veta hur hon fann sin röst. Texten publicerades
Kultur
Visa nyheter
Ska könet få avgöra en människas liv?
Samhälle

Ska könet få avgöra en människas liv?


KRÖNIKA. Vad är jämställdhet och hur långt har vi egentligen kommit? Problemen med jämställdhet finns ju i alla åldrar och kulturer och därför måste vi tillsammans lösa dem, skriver Hallelujah
Samhälle
Visa nyheter
Arbetsliv

"Var realistisk", säger de


KRÖNIKA. Föräldrar har ofta stor makt över sina barns framtid. Men ibland inser de inte hur stor påverkan de har. Hur många drömmar de kan förstöra med bara några ord.
Arbetsliv
Visa nyheter