VÅRA RÖSTER BLIR TYSTADE

CLARA MÖTER ELAINE EKSVÄRD
Korrespondenterna

CLARA MÖTER ELAINE EKSVÄRD


Jag har träffat Elaine Eksvärd, barnrättskämpe, retoriker och författare. År 2016 släppte hon boken "Medan han lever" där hon för första gången berättar om de sexuella övergrepp hennes pappa utsatte
VIKTEN AV PRIDE - Sara möter Alexander
Korrespondenterna

VIKTEN AV PRIDE - Sara möter Alexander


Priderörelsen är en del av gayrörelsen som propagerar för att människor ska vara stolta över sin sexuella identitet samt för att mångfalden av sexuella läggningar ska betraktas som något positivt
ATT HITTA ETT NYTT HEM
Korrespondenterna

ATT HITTA ETT NYTT HEM


En studie gjord av Göteborgs universitet visar att utrikesfödda barn mobbas oftare än andra barn i samma ålder. Det gör att barn som har invandrat till Sverige ofta känner sig
Fler produktioner