Hur kan någon utan livmoder förbjuda abort?
Politik

Hur kan någon utan livmoder förbjuda abort?

KRÖNIKA. På midsommarafton 2022 kom Högsta domstolen i USA med beskedet att de har valt att upphöra Roe vs Wade-lagen, som har hindrat delstaterna från att kunna införa totalt abortförbud sedan 1973. Tone Viklander och Hilina Mesele Firdu skriver om rätten att bestämma över sig egen kropp.

Att kvinnor riskerar förlora rätten att själva bestämma över sina kroppar är inte bara en aktuell fråga i USA. I Polen är abort bara lagligt om fostret är ett resultat av incest eller våldtäkt, vilket betyder att även om en kvinnas liv är i fara på grund av graviditet kommer fostrets liv före hennes.

 

Jag tycker att debatten om abort riktas alldeles för mycket åt fostrets perspektiv. Man argumenterar för att det är “ett liv i kvinnans mage, att “fostret är ett riktigt barn”, eller att man “dödar ett oskyldigt barn”. Jag anser att man borde belysa kvinnans perspektiv. Hur kan någon som inte har en livmoder och inte har gjort en abort veta hur det faktiskt är?

Jag har intervjuat två kvinnor som tidigt i sina liv har gjort abort. Jag vill lyfta fram deras röster för att belysa kvinnors perspektiv i frågan. Den första kvinnan jag pratade med var 17 år när hon gjorde en abort. Hon berättade att hon inte hade tid för ett barn då. Hon hade inte heller möjlighet att få barn vid den åldern då hon saknade en stabil inkomst och fortfarande gick i skolan. Hon beskriver det som att hela hennes liv hade förstörts om hon hade skaffat barn vid den tidpunkten.

Den andra kvinnan var 15 år när hon gjorde abort. Hon berättar att hon gjorde abort för att hon var tillsammans med en dålig person under den tiden, en person som hon inte ville uppfostra ett barn tillsammans med. Hon säger också att hon var för ung och gick fortfarande i grundskolan. Hon beskriver att det var jobbigt och tungt både fysiskt och mentalt att göra aborten. Samtidigt säger hon att det inte var ett alternativ att behålla barnet.

På frågan “om det hade varit olagligt att göra abort i Sverige, hade du ändå gjort det?”, så svarade båda kvinnorna ja, även om de kände till att det inneburit risker. Den ena kvinnan berättar att hon antingen hade rest till ett land där abort är lagligt, eller så hade hon försökt hitta en metod att utföra det på egen hand, trots vetskapen om att det hade kunnat skada henne.

En osäker abort är en abort som utförs i en miljö med outbildad personal eller otillräcklig sjukvård. Under en osäker abort används ofta gamla metoder. Mer otrygga och ibland livshotande aborter sker, enligt Kvinna till Kvinna, bland 45 % av världens alla aborter. Sju miljoner kvinnor behandlades på sjukhus för osäkra aborter under 2019.

– Jag tycker inte att någon annan än personen som är gravid ska få bestämma, säger en av kvinnorna.

Svensk lag håller med. Enligt lagen har alla kvinnor rätt till abort innan 18:e veckan. Men efter den 18:e veckan, fram till den 22:a veckan, ska tillstånd inhämtas från Socialnämndens rättsutskott för abort. Sveriges abortlagar gäller för alla som är gravida i Sverige, vilket innebär att du inte behöver vara svensk medborgare eller bosatt i Sverige för att ansöka om abort. Tack för det, Sverige.

Texten publicerades för första gången i tidningen Shoo sommaren 2022. 

Foto: Gayatri Malhotra / Unsplash

Tone Viklander
Tone Viklander
Hilina Mesele Firdu
Hilina Mesele Firdu

Relaterade produktioner

Politiker, sluta utnyttja oss

KRÖNIKA. Vilgot Ahlborg riktar kritik mot politiker som poserar med barn, trots att de inte har något att säga till om i politiken, eller kommer till utsatta områden för att få bra publicitet. Foto: Lawrence Jackson

Hur kan unga påverka politiken?

Visste du att man kan påverka politiskt även utanför valen och även fast man är under 18 år? Nellie Kinell ger förslag på sätt man kan engagera sig och vara med och skapa förändring i samhället. Illustration: Tone Viklander

Varför kan man inte panta mjölkpaket?

KRÖNIKA. Den 22 april varje år är det Earth Day, en dag som sedan 1970 uppmärksammat miljöfrågor. Emilija Nikolic skriver om en viktigt del i kampen mot klimathotet - källsorteringen. Hon föreslår ett system där man får pengar tillbaka för det man återvinner, för att uppmuntra fler till att sopsortera.

Häxor, poeter och andra kvinnor i Radio Totalnormal

PODD. Ett program med kvinnors kamp som tema. Det blir musik av Kristina Lugns dikter och vi får veta vad en modern häxa gör. Vi får även höra hur det är fronta ett band som kvinna, om en mormor som kämpade med att fly från nazister under andra världskriget och en massa annat. Foto: Dagmara Dombrovska

Kungen firar 50 år på tronen - vad tycker ungdomarna?

INTERVJU. Kungahuset är något många tar för givet i Sverige. Trots det är många unga emot monarkin som statsskick. Noam Bertling har intervjuat Freyja och Vendela, som har olika åsikter i frågan.

Psykostema i Radio Totalnormal
Hälsa

Psykostema i Radio Totalnormal


PODD. Det blir radioteater med Nervösa damteatern med ängsliga herrar som är baserad på två av våra radiomedlemmars egna erfarenheter av psykos. Vi får även höra från vänner som genomlevt
Hälsa
Visa nyheter
Janne Schaffer besöker Radio Totalnormal
Hälsa

Janne Schaffer besöker Radio Totalnormal


PODD. Janne Schaffer har ett ljust sinnelag och nära till skratt men oroar sig för jordens framtid och hur ungarna mår. I det egna livets sorger har musiken varit hans tröst
Hälsa
Visa nyheter
Politiker, sluta utnyttja oss
Politik

Politiker, sluta utnyttja oss


KRÖNIKA. Vilgot Ahlborg riktar kritik mot politiker som poserar med barn, trots att de inte har något att säga till om i politiken, eller kommer till utsatta områden för att
Politik
Visa nyheter