Hur kan någon utan livmoder förbjuda abort?
Politik

Hur kan någon utan livmoder förbjuda abort?

KRÖNIKA. På midsommarafton 2022 kom Högsta domstolen i USA med beskedet att de har valt att upphöra Roe vs Wade-lagen, som har hindrat delstaterna från att kunna införa totalt abortförbud sedan 1973. Tone Viklander och Hilina Mesele Firdu skriver om rätten att bestämma över sig egen kropp.

Att kvinnor riskerar förlora rätten att själva bestämma över sina kroppar är inte bara en aktuell fråga i USA. I Polen är abort bara lagligt om fostret är ett resultat av incest eller våldtäkt, vilket betyder att även om en kvinnas liv är i fara på grund av graviditet kommer fostrets liv före hennes.

 

Jag tycker att debatten om abort riktas alldeles för mycket åt fostrets perspektiv. Man argumenterar för att det är “ett liv i kvinnans mage, att “fostret är ett riktigt barn”, eller att man “dödar ett oskyldigt barn”. Jag anser att man borde belysa kvinnans perspektiv. Hur kan någon som inte har en livmoder och inte har gjort en abort veta hur det faktiskt är?

Jag har intervjuat två kvinnor som tidigt i sina liv har gjort abort. Jag vill lyfta fram deras röster för att belysa kvinnors perspektiv i frågan. Den första kvinnan jag pratade med var 17 år när hon gjorde en abort. Hon berättade att hon inte hade tid för ett barn då. Hon hade inte heller möjlighet att få barn vid den åldern då hon saknade en stabil inkomst och fortfarande gick i skolan. Hon beskriver det som att hela hennes liv hade förstörts om hon hade skaffat barn vid den tidpunkten.

Den andra kvinnan var 15 år när hon gjorde abort. Hon berättar att hon gjorde abort för att hon var tillsammans med en dålig person under den tiden, en person som hon inte ville uppfostra ett barn tillsammans med. Hon säger också att hon var för ung och gick fortfarande i grundskolan. Hon beskriver att det var jobbigt och tungt både fysiskt och mentalt att göra aborten. Samtidigt säger hon att det inte var ett alternativ att behålla barnet.

På frågan “om det hade varit olagligt att göra abort i Sverige, hade du ändå gjort det?”, så svarade båda kvinnorna ja, även om de kände till att det inneburit risker. Den ena kvinnan berättar att hon antingen hade rest till ett land där abort är lagligt, eller så hade hon försökt hitta en metod att utföra det på egen hand, trots vetskapen om att det hade kunnat skada henne.

En osäker abort är en abort som utförs i en miljö med outbildad personal eller otillräcklig sjukvård. Under en osäker abort används ofta gamla metoder. Mer otrygga och ibland livshotande aborter sker, enligt Kvinna till Kvinna, bland 45 % av världens alla aborter. Sju miljoner kvinnor behandlades på sjukhus för osäkra aborter under 2019.

– Jag tycker inte att någon annan än personen som är gravid ska få bestämma, säger en av kvinnorna.

Svensk lag håller med. Enligt lagen har alla kvinnor rätt till abort innan 18:e veckan. Men efter den 18:e veckan, fram till den 22:a veckan, ska tillstånd inhämtas från Socialnämndens rättsutskott för abort. Sveriges abortlagar gäller för alla som är gravida i Sverige, vilket innebär att du inte behöver vara svensk medborgare eller bosatt i Sverige för att ansöka om abort. Tack för det, Sverige.

Texten publicerades för första gången i tidningen Shoo sommaren 2022. 

Foto: Gayatri Malhotra / Unsplash

Tone Viklander
Tone Viklander
Hilina Mesele Firdu
Hilina Mesele Firdu
Så fann Nora Khalil sin röst
Kultur

Så fann Nora Khalil sin röst


INTERVJU. Botkyrkaförfattaren Nora Khalil gör succé Sverige över med sina böcker och föreläsningar. Minna Lövkvist och Tindra Lenngren träffar Nora för att få veta hur hon fann sin röst. Texten publicerades
Kultur
Visa nyheter
Ska könet få avgöra en människas liv?
Samhälle

Ska könet få avgöra en människas liv?


KRÖNIKA. Vad är jämställdhet och hur långt har vi egentligen kommit? Problemen med jämställdhet finns ju i alla åldrar och kulturer och därför måste vi tillsammans lösa dem, skriver Hallelujah
Samhälle
Visa nyheter
Arbetsliv

"Var realistisk", säger de


KRÖNIKA. Föräldrar har ofta stor makt över sina barns framtid. Men ibland inser de inte hur stor påverkan de har. Hur många drömmar de kan förstöra med bara några ord.
Arbetsliv
Visa nyheter