Hur kan unga påverka politiken?
Demokrati

Hur kan unga påverka politiken?

Visste du att man kan påverka politiskt även utanför valen och även fast man är under 18 år? Nellie Kinell ger förslag på sätt man kan engagera sig och vara med och skapa förändring i samhället. Illustration: Tone Viklander

Hur kan jag som ungdom vara med och påverka politiken i Botkyrka kommun och i Sverige? Trots att det finns en hel del unga som är politiskt intresserade så kan det ibland kännas svårt för unga att ha ett politiskt inflytande. När du har fyllt 18 år så kan du vara med och rösta i riksdagsvalet, regionvalet och även i det kommunala valet, vilket innebär att du får vara med och bestämma hur Sverige samt Botkyrka kommun ska styras. Men det finns även möjligheter för de som är under 18 år att involvera sig politiskt.

  • Partiernas ungdomsförbund: Dessa förbund hittar du bland de flesta partierna. Genom att involvera sig i partiernas ungdomsförbund får man möjlighet att påverka politiken inom de olika partierna. Det är enkelt att hitta de flesta ungdomsförbunden på nätet.
  • Remisser och remissvar: När regeringen lämnar ut remisser kan berörda skicka in remissvar, vilket innebär att man skickar in sin synpunkt på ett förslag i regeringen. Genom remissvaret kan din synpunkt uppmärksammas och diskuteras.
  • Medborgarförslag: Som medborgare har du rätt till att skicka in medborgarförslag. Genom att lämna in ett förslag kan din åsikt bli hörd i kommunen och därefter diskuteras. Medborgarförslaget skickas in till stadsnämnden där du bor.
  • Demonstrationer: Ett exempel på demonstrationer som anordnas av unga är rörelsen “Fridays for future”. Just denna rörelse demonstrerar för klimatet runt om i Sverige och i världen. Antingen kan man gå med i grupper som denna där det redan finns organiserade demonstrationer. Men det är också möjligt att arrangera en egen demonstration för något som du tycker bör förändras. Kanske låter detta svårt men egentligen kan det vara så enkelt som att ställa sig vid riksdagen eller kommunhuset med sin åsikt skriven på en skylt.
  • Botkyrka ungdomsfullmäktige: Detta är en organisation i Botkyrka som tillåter unga mellan 13-22 år att få sin röst hörd. Frågorna som uppmärksammas är främst frågor som angår och påverkar unga och deras ansvar ligger i att ta hand om förslag som ungdomar i Botkyrka skickar in. Du kan kontakta Botkyrkas ungdomsfullmäktige via ungdomsfullmaktige@botkyrka.se om du har fler frågor. Om du inte bor i Botkyrka finns ungdomsfullmäktige även i många andra kommuner i hela Sverige!

Det finns alltså möjligheter för unga under 18 år att påverka politiken också. Så om du önskar att din röst ska bli hörd, låt den bli hörd!

Texten publicerades för första gången i tidningen Shoo sommaren 2022. 

Nellie Kinell
Nellie Kinell

Relaterade produktioner

Psykostema i Radio Totalnormal
Hälsa

Psykostema i Radio Totalnormal


PODD. Det blir radioteater med Nervösa damteatern med ängsliga herrar som är baserad på två av våra radiomedlemmars egna erfarenheter av psykos. Vi får även höra från vänner som genomlevt
Hälsa
Visa nyheter
Janne Schaffer besöker Radio Totalnormal
Hälsa

Janne Schaffer besöker Radio Totalnormal


PODD. Janne Schaffer har ett ljust sinnelag och nära till skratt men oroar sig för jordens framtid och hur ungarna mår. I det egna livets sorger har musiken varit hans tröst
Hälsa
Visa nyheter
Politiker, sluta utnyttja oss
Politik

Politiker, sluta utnyttja oss


KRÖNIKA. Vilgot Ahlborg riktar kritik mot politiker som poserar med barn, trots att de inte har något att säga till om i politiken, eller kommer till utsatta områden för att
Politik
Visa nyheter