Så påverkas unga i Botkyrka av Covid-19
Samhälle

Så påverkas unga i Botkyrka av Covid-19

Situationen med Covid-19 påverkar alla oss olika. Men många som bor i Botkyrka har utländska bakgrund och många kan inte svenska eller engelska så bra. Därför jobbar de för det mesta på t.ex. lager eller inom andra arbeten som kräver fysisk närvaro. Det blir därmed svårare för dem att jobba hemifrån.

Till exempel arbetar majoriteten av de som bor inne i stan på kontor och har fler möjligheter att arbeta digitalt. Det blir därför lättare för dem att arbeta hemifrån och därmed förlorar de inte nödvändigtvis sitt arbete eller sin inkomst. 

De som bor i socioekonomiskt utsatta förorter och speciellt unga har inte samma förutsättningar som de svenskar som bor i stan. Ungdomar som bor i socioekonomiskt utsatta förorter bor trångt, har fler syskon och har det ofta jobbigt med ekonomin hemma. Därför väljer dessa unga istället för att plugga att börja jobba i tidig ålder för att försörja familjen, även om de jobbar och tjänar pengar går dessa pengar åt att försörja familjen och inte till sina egna nöjen eller ett eget sparande. De som bor i socioekonomiskt utsatta förorter glöms även bort att uppmärksammas i etablerad media även fast de är en av de grupper som är mest utsatta i nuläget. Statistik från SCB, från 2020 visar att Botkyrka är den kommun som har högst andel utrikes födda. Procenten ligger på hela 42,9 procent.

”Det blir stressigt för mig då jag vill hjälpa min familj men inte kan”

Statistik från SCB (2018) visar även att drygt 20 procent av personer födda utanför Europa är trångbodda, jämfört med 2 procent av inrikes födda. Många av dem har därför svårigheter med att plugga hemifrån då de inte har tillgång till eget rum och bor trångt. Unga i socioekonomiskt utsatta förorter upplever troligen svårigheter, under pågående kris, som påverkar deras psykiska hälsa negativt, vilket media inte uppmärksammar.
För personer som bor i socioekonomiskt utsatta områden handlar det inte om resor som har blivit inställda. Det handlar om att ha mat att äta och att kunna betala räkningar i tid. Många har även blivit av med jobben eftersom att de inte har möjlighet att jobba hemifrån. Eller så har de arbeten som inte går att genomföra i hemmet vilket ökar risken för att bli smittad eller smitta andra. Många ungdomar står även utan arbete och det får dem att känna sig stressade eftersom de inte kan hjälpa familjen ekonomiskt. Enligt statistik från 2018 som är gjord av Folkhälsomyndigheten känner åtta och tio studerande unga som är mellan åldern 16 och 29 känner stress och det har även ökat med 9 procentenheter sedan 2016. Stressen beror på att unga står utanför arbetsmarknaden på grund av arbetslöshet, studier eller sjukskrivning.

Men medier uppmärksammar inte situationen i socioekonomiskt utsatta förorter lika mycket och intervjuer heller inte de som har blivit drabbat mest av alla i denna kris, nämligen de som har blivit av med sina jobb, de som redan bor fattig och trångt men som nu är ännu mer utsatta. Unga som känner stress på grund av att de är arbetslösa och som inte kan hjälpa till i familjen med pengar, unga som inte har möjlighet att plugga hemifrån eftersom dem inte har eget rum eller att de inte har möjlighet att fokusera på studierna då de har småsyskon som de måste ta hand om när föräldrarna måste arbeta och alla förväntas stanna hemma vid minsta lilla symptom.

Nigina har intervjuat några unga från Botkyrka för att få en inblick av hur de upplever situationen med Covid-19. Hur har situationen påverkat deras vardag och deras psykiska hälsa?

Anonymt, kvinna 21 år, från Fittja
Hur har du upplevt situationen med Covid-19?
Både bra och dålig. Jag tycker att det är skönt att stanna hemma och till exempel umgås mer med min familj och titta på filmer. Men jag är samtidigt orolig för min familj och speciellt min mamma som har astma att hon ska bli smittad. Jag kan heller inte jobba vilket stressar mig lite grann.

Jobbar du eller studerar du?
Jag studerar på Södertörns högskola och jobbar som lärarvikarie.
Upplever du svårigheter med att jobba och studera hemifrån?
Ja, eftersom jag jobbar med barn i förskolor är det svårt att stanna hemma och jobba hemifrån. Därför har jag inte möjlighet för tillfället att jobba alls då det inte finns lika mycket efterfrågan på jobb och många förskolor har stängt. Det är även svårt att jobba hemifrån då jag inte kan plugga hemifrån eftersom jag har två småsyskon som jag delar rum med och jag får väldigt svårt att koncentrera mig. Jag kan inte låsa in mig heller för då blir det bråk. Jag brukade studera i biblioteket men just nu är det stängt. Därför är det svårt att plugga hemifrån. Det är nästan omöjligt för mig.
Jobbar dina föräldrar?
Ja, det är bara min pappa som jobbar och han kan heller inte jobba hemifrån eftersom han jobbar på restaurang. Min mamma jobbar inte eftersom att hon är hemma med mina småsyskon.
Upplever du kris i ekonomin hemma?
Ja eftersom min mamma inte jobbar och det är bara min pappa som jobbar måste jag arbeta för att hjälpa mina föräldrar att betala skulder och räkningar. Jag måste hjälpa till med att försörja familjen. Eftersom att jag inte kan jobba just nu, blir det väldigt svårt då det bara är min pappa som jobbar i familjen. Det blir stressigt för mig då jag vill hjälpa min familj men inte kan.

Anonymt, kvinna, 21 år, från Fittja
Hur har du upplevt situationen med Covid-19?
Det är väldigt skrämmande situationen som hotar oss alla. Men jag tycker att vissa överdriver t.ex. dem som hamstrar toalettpapper och livsmedel. Alla i min familj är hemma, vi låter inte mina småsyskon att gå till förskolan och skolan.

Jobbar du eller studerar du?
För tillfället jobbar jag, men jag har planer att fortsätta med min pluggande.

Upplever du svårigheter med att jobba hemifrån?
Eftersom jag jobbar i butik kan jag inte jobba hemifrån, jag känner mig frisk och fortsätter att jobba så länge det finns jobb på min arbetsplats. Det är ingen i min familj som kan jobba hemifrån heller. Jag vill hellre jobba nu istället för att sitta hemma då hela min familj är hemma och det kan vara jobbigt att stanna hemma. Då får man ingen ro och det kan bli ibland bli bråk hemma mellan familjemedlemmar. Därför är det bra att jag jobbar och bidrar till familjen.

Jobbar dina föräldrar?
Min pappa jobbar som chaufför och mamma studerar. Men båda är hemma nuförtiden på grund av coronaviruset.

Upplever du kris i ekonomin hemma?
Ja och jag tror att det blir svårare ju längre detta fortsätter. Eftersom vi är många i familjen och alla mina familjemedlemmar inte jobbar måste jag jobba extra mycket för att bidra till dem med pengar.

Anonymt, man, 20 år, från Tumba
Hur har du upplevt situationen med Covid-19?
Helt ärligt börjar jag bli trött på det och har slutat läsa nyheter då det bara är det som skrivs i nyheterna. Självklart tycker jag att vi alla är i samma båt och alla vi bär på ansvaret för att minska spridningen av viruset och bekämpa viruset tillsammans. Men Sverige är inte alls stränga jämfört med andra länder och det tycker jag är dålig. T.ex. har förskolor och skolor fortfarande öppet.

Jobbar du eller studerar du?
Jag studerar sista året i gymnasiet och jobbar samtidigt.

Upplever du svårigheter med att jobba hemifrån?
Jag kan inte jobba hemifrån då jag jobbar med att sortera post på ett lager. Men alla mina studier har blivit digitala och det har lett till att jag kan jobba mer vilket är bra. Eftersom mina mamma förlorade sitt jobb och min pappa är sjukskriven måste jag jobba extra mycket för att klara av månaden och med att betala räkningar, handla livsmedel och klara av mina privata utgifter. Därför har jag just nu ingen möjlighet att plugga då jag istället jobbar heltid.

Jobbar dina föräldrar?
Nej min mamma förlorade jobbat nyligen och är hemma och min pappa är sjukskriven.

Upplever du kris i ekonomin hemma?
Ja vi har många räkningar som måste betalas. Mina föräldrar får lite bidrag men det räcker inte. Jag brukar ge 90 procent av mitt lön till mina föräldrar för att de ska betala alla räkningar och för att de ska handla mat hem och för resterande 10 % måste jag köpa SL-kort och använda till fickpengar.

Anonymt, man, 20 år, från Fittja
Hur har du upplevt situationen med Covid-19?
I början var jag inte alls rädd för den eftersom jag är ung och frisk. Jag tänkte att det inte gör något för mig. Men nyligen har min vän blivit smittad av covid-19 och ligger på sjukhus och känner sig väldigt dålig. Nu börjar jag också bli orolig, eftersom han också var frisk och ung som jag, men mår ändå väldigt dåligt. Jag hoppas att det går över till sommaren.

Jobbar du eller studerar du?
Jag pluggar inte. Jag söker jobb men har ännu inte fått något svar från de jag har sökt.Jobbar dina föräldrar?
Det är bara min pappa som jobbar. Min mamma jobbar inte.

Upplever du svårigheter med att jobba hemifrån?
Pappa går fortfarande till jobbet och jobbar även om de inte har så mycket jobb just nu, men han jobbar inte lika mycket som förr.

Upplever du kris i ekonomin hemma?
Det är lite svårt med ekonomin för mig då jag inte har jobb. Jag vill heller inte fråga mina föräldrar om pengar. Jag vill lösa mina problem och mina utgifter själv. Det är redan svårt för min pappa att lösa alla utgifter själv då min mamma inte jobbar. Jag vill så fort som möjligt få vilket jobb som helst och börja jobba för att tjäna pengar.

Efter att ha samtalat med dessa ungdomar har jag förstått hur stora förväntningar som ungdomar stöter på. De känner att de måste jobba för att få råd med familjens utgifter och många av dem kan inte studera hemifrån då de inte har eget rum att vara i och de föredrar att jobba för att hjälpa sina föräldrar ekonomiskt. Det påverkar dem psykisk då de är oroliga för familjens skull, de känner att de måste jobba eftersom de har energi och kan det svenska språket, och kan därför bidra med pengar då deras föräldrar inte alltid har möjlighet för att jobba själva. Men det finns många unga som inte jobbar eller studerar och de har ingenting att göra och väljer istället att tjäna pengar på kriminella sätt.
Många vuxna som bor i Botkyrka kan inte väldigt bra svenska och därför tycker jag att information om coronavirus bör vara tillgänglig på olika språk i till exempel vårdcentraler för att dessa vuxna ska förstå. Man kan hänga affischer i portarna i olika språk t.ex. som visar hur man tvättar händerna hur man kan undvika smitta andra. Detta är en extra resurs som krävs i socioekonomiskt utsatta förorter, då invånarna inte alltid är så bra på det svenska språket och inte tittar på svenska tv eller nyheter och därmed har de inte bra koll på covid-19.

Nigina Abdukarimjonova
Nigina Abdukarimjonova