Unga i Sundsvall gav politiker svar på tal
Demokrati

Unga i Sundsvall gav politiker svar på tal

IDÉVERKSTÄDERNA DEL 3. Ämnen som psykisk ohälsa och känslan av otrygghet var några av de frågor som lyftes när Sundsvalls ungdomar samlades för att diskutera vilka olika problem de möter i sin vardag. Lokala politiker var på plats för att svara ungdomarna. 

Idéverkstaden är skapat av organisationen Youth 2030 Movement och som hålls av Fatemeh Khavari. Khavari var bland annat med och startade organisationen Ung i Sverige 2017, som uppmärksammades efter en sittstrejk under samma år – detta för att stoppa utvisningarna av unga afghaner. Tanken bakom idéverkstäderna är att skapa en dialog mellan ungdomar och samhällets beslutsfattare. 

Ahmed Aziz, 19 år, berättar varför han är med på mötet.

– Jag är här på grund av projektets syfte – att öka ungas inflytande i politikernas beslutsfattande. Jag ser vår brist på inflytande som ett stort problem idag. 

Ashley Yolanda, 19 år, fortsätter:

Ahmed Aziz, 19 år.

– Jag känner att många ungdomar mår psykiskt dåligt. Många kanske inte skulle säga det och jag vill vara en röst för dem. 

Under mötets gång presenterar Fatemeh Khavari olika frågor som ungdomarna får besvara. En av frågorna är:  “Vad hindrar dig från att prestera bra i vardagen?”

– Jag känner mig inte så säker i skolan så jag presterar inte så jättebra där, svarar Tuva Nilsson, 15 år. 

Meja Johansson tar vid: 

– Jag vill inte vara ute själv på kvällarna, det är min största rädsla. Jag vill inte heller åka buss själv på kvällen för att jag känner mig så obekväm. 

Mötet avslutas med ett besök av Niklas Evaldsson (V) och Per Lindstrand (M), politiker i kultur- och fritidsnämnden i Sundsvall. De båda tar plats vid mötesbordet när ungdomarna två och två presenterar de problem de pratat om tidigare under mötet. 

Kommunpolitikerna tackar ungdomarna för deras engagemang och kommenterar frågan som handlar om roliga och billiga saker för ungdomar att göra. 

– Det finns ju till exempel fritidsgårdar, kulturmagasinet och unga magasinet om man är lite äldre, men det är ju inte öppet jämt. Är det öppettider som begränsar er? frågar Niklas Evaldsson(V) för att öppna upp samtalet med ungdomarna. 

– Nej det är inte öppettiderna, men på kvällen så finns det inte så många bussar för oss som bor långt bort, svarar Meja Johansson. 

– Fritidsgårdar är öppna på vardagar, men på helger då vi faktiskt är lediga och har fritid är det stängt. Det skulle jag vilja säga är problemet, fortsätter Saga Faltin. 

Något som både politikerna och ungdomarna tycker är en viktig fråga är hur information ska nå ut till ungdomar. Medan ungdomarna gav förslag på hur politikerna kunde förbättra detta med exempelvis sociala medier, svarade politikerna att det kan vara svårt för folk som tillhör en äldre generation att navigera hur man bäst når fram till kommunens unga.

Diskussionerna fortsatte och politikerna lovade att ta med sig allt det ungdomarna berättat och beskrivit. Det var hela tiden en bra stämning i rummet där alla gav plats för varandra och lyssnade noga på vad den andra sa. Inte nog med diskussioner och svar så gavs även anekdoter och livstips.  


Vad är idéverkstäder och Youth 2030 Movement?

Youth 2030 Movement är en rörelse som jobbar för att unga människor ska få mer makt i samhället, något som ligger i linje med hur Fanzingo jobbar. 

Under året har det genomförts så kallade idéverkstäder på fem svenska orter för att samla tankar från unga kring viktiga valfrågor. 

Under ett toppmöte i april mellan unga från hela landet och riksdagsledamöter i Stockholm lyftes de ungas frågor upp på agendan inför valet. 

 

Emelie Lemberg
Emelie Lemberg
Psykostema i Radio Totalnormal
Hälsa

Psykostema i Radio Totalnormal


PODD. Det blir radioteater med Nervösa damteatern med ängsliga herrar som är baserad på två av våra radiomedlemmars egna erfarenheter av psykos. Vi får även höra från vänner som genomlevt
Hälsa
Visa nyheter
Janne Schaffer besöker Radio Totalnormal
Hälsa

Janne Schaffer besöker Radio Totalnormal


PODD. Janne Schaffer har ett ljust sinnelag och nära till skratt men oroar sig för jordens framtid och hur ungarna mår. I det egna livets sorger har musiken varit hans tröst
Hälsa
Visa nyheter
Politiker, sluta utnyttja oss
Politik

Politiker, sluta utnyttja oss


KRÖNIKA. Vilgot Ahlborg riktar kritik mot politiker som poserar med barn, trots att de inte har något att säga till om i politiken, eller kommer till utsatta områden för att
Politik
Visa nyheter