Våga satsa på unga röster
Demokrati

Våga satsa på unga röster

Vi lever i en värld där informationen aldrig tar slut och där artiklar knappt hinner läsas innan vi klickar oss vidare till nästa. Det vi läser måste vara bra, riktigt bra, för att få oss att stanna upp. Men tyvärr blir det samma sak i tidning efter tidning. Samma typ av personer som får höras. 

För mig krävs det ett nytt perspektiv för att skapa intresse, och det är just det jag saknar i dagens mediala samhälle. Jag saknar ett ungt perspektiv. Det är dags för Sveriges medier att våga satsa på unga röster!

År 2015 genomfördes en undersökning av Ung Media Sverige i samarbete med Svenska journalistförbundet som visade att endast 4,4 % av de tusentals undersökta webb- och pappersartiklarna hade gett en ung person under 25 år möjlighet att uttrycka sig. Enligt SCB finns det drygt 1 750 000 ungdomar mellan 14-24 år. Det betyder alltså att nästan 20 % av Sveriges befolkning endast får höras i 4,4 % av de utgivna artiklarna från etablerade medier. Detta är i min mening en skrämmande låg nivå. Det är alldeles för få ungdomar som får plats att höras.

Vuxna kan anse att vi inte vet tillräckligt mycket för att uttala oss. Att vi inte är pålästa eller uppdaterade. Att vi får vänta för att ”framtiden är vår”.
Jag håller inte med. Vi bär på erfarenheter och tankar som är minst lika relevanta som vuxnas. Bara vi vet exakt hur det är att leva som ungdomar i dagens turbulenta värld. En värld som präglas av klimatstress, prestationshets och politiskt kaos. Bara vi kan berätta om våra upplevelser från vårt perspektiv.

Det finns en stor vilja och drivkraft hos oss unga att få vara en del av media. Därför ser vi idag en stor ökning av unga människor som skapar sina egna plattformar för att nå ut med sina tankar och funderingar. Internet och sociala medier har öppnat upp för individer som tidigare inte fått synas och det börjar skapas en större mångfald i dagens flöden. Men än är vi inte klara.

Det är på tiden att de traditionella medierna också följer med i utvecklingen och ger plats till ungdomar med erfarenhet, kunskap och perspektiv som bara de besitter. Det är dags att satsa på unga röster!

A

Anna Olsson
Anna Olsson