OM SVERIGES RÖSTER

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM

Här berättar korrespondenten Isaac om sin hemstad Angered! #angered #fanzingo #youth2020 #sverigesröster #transkampen #diskrimineringinomvården
Här berättar korrespondenten Clara om sin hemstad Norrköping! #norrköping #fanzingo #youth2020 #sverigesröster #barnsrättigheter #psykiskohälsa
Säg hej till korrespondenten Mina från Stockholm. Mina kommer lyfta frågor om porr och droger! #fanzingo #sverigesröster #youth2020 #stockholm
Säg hej till korrespondenten Lorena från Malmö. Lorena kommer lyfta frågan om fattigdom! #fanzingo #sverigesröster #youth2020 #fattigdom #malmö
Säg hej till korrespondenten Love från Umeå. Love kommer lyfta frågan om mäns roll i jämställdhetsfrågan! #fanzingo #sverigesröster #youth2020 #umeå #mänsrollijämställdhetsfrågan
Säg hej till korrespondenten Fatuma från Husby. Fatuma kommer lyfta frågor kring mediabilden & fördomar om orten! #fanzingo #youth2020 #husby #fördomaromorten #mediabilden #sverigesröster
Säg hej till korrespondenten Anna från Jönköping. Anna kommer lyfta frågan om ungas plats i media! #fanzingo #sverigesröster #youth2020 #jönköping #ungasplatsimedia
Säg hej till korrespondenten Isaac från Angered. Isaac kommer lyfta frågan om diskriminering inom vården och transkampen! #youth2020 #fanzingo #sverigesröster #transkampen #diskrimineringinomvården #angered
Säg hej till Clara från Norrköping. Clara kommer lyfta frågor om barns rättigheter och psykisk ohälsa! #sverigesröster #youth2020 #norrköping #fanzingo #barnsrättigheter #psykiskohälsa
Säg hej till korrespondenten Jovid från Göteborg, som kommer lyfta frågor om integration. #sverigesröster #youth2020 #göthenburgo #göteborg #fanzingo
Jag är en Transformer!
Röster ur periferin
Flykten valde oss
Kebabrapparna
Från SD till V: WTF!
Doloresa från Malmö