JAG VILL STANNA I SVERIGE

JAG VILL STANNA I SVERIGE


Jag heter Sarah och för fyra år sedan flydde jag till Sverige. Mitt hemland är Afghanistan. Det här är min berättelse om tvångsgifte, hederskultur och drömmen om uppehållstillstånd.
VIKTEN AV PRIDE - Sara möter Alexander
Korrespondenterna

VIKTEN AV PRIDE - Sara möter Alexander


Priderörelsen är en del av gayrörelsen som propagerar för att människor ska vara stolta över sin sexuella identitet samt för att mångfalden av sexuella läggningar ska betraktas som något positivt
VÅGA SATSA PÅ UNGA RÖSTER!
Korrespondenterna

VÅGA SATSA PÅ UNGA RÖSTER!


Vi lever i en värld där informationen aldrig tar slut och där artiklar knappt hinner läsas innan vi klickar oss vidare till nästa. Det vi läser måste vara bra, riktigt

OM SVERIGES RÖSTER

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM

Sista frågan ut på temat ”Hedersförtryck” är: Känner du någon som blivit utsatt för hedersförtryck? Om ja, vill du berätta kort om vad för typ av hedersförtryck det var? #fanzingo #sverigesröster #youth2020 #heder #hedersförtryck #hedersvåld #hederskultur
Nästa fråga ut på temat ”hedersförtryck” är: Vad tänker du på och associerar du till när jag säger ordet hedersförtryck? #fanzingo #sverigesröster #youth2020 #heder #hedersförtryck #hederskultur #hedersvåld
Nästa tema ut är ”Hedersförtryck” och första frågan är: Kan du ge exempel på i vilka situationer som kvinnor i Sverige blir förtryckta? #fanzingo #sverigesröster #youth2020 #heder #hedersförtryck #hedersvåld #hederskultur
Sista frågan ut på temat ”Transkampen” är: Har ni pratat om hbtq+ frågan i skolan? Vilken roll har skolan att sprida kunskap om personer som inte identifierar sig utifrån normen? #fanzingo #sverigesröster #youth2020 #transkampen #hbtqplus #hbtq
Tredje frågan ut på temat ”Transkampen” är: ”Hur tror du att vi skulle kunna sprida kunskap om transpersoner bättre? #fanzingo #sverigesröster #youth2020 #transkampen
Nästa fråga ut på temat ”Transkampen” är: Känner du någon som identifierar sig som transperson? #fanzingo #sverigesröster #youth2020 #transkampen
Nästa tema ut är ”Transkampen” och första frågan som har ställts runt om i landet är: Hur mycket vet du om hur det är att vara transperson i Sverige idag? #fanzingo #sverigesröster #youth2020 #transkampen
Sista frågan ut på temat ”Mediebilden av förorten” är: Hur känner du när det skrivs negativt vinklat om din ort? #fanzingo #sverigesröster #youth2020 #mediebilden #mediebildenavförorten #förorten #orten
Tredje frågan ut på temat ”Mediebilden av förorten” är: Vad för positiva saker vet du om svenska förorter som exempelvis Husby, Angered och Rosengård? #fanzingo #sverigesröster #youth2020 #mediebildenavförorten #angered #husby #rosengård #mediebilden #förorten #orten
Andra frågan ut på temat ”Mediebilden av förorten” är: Tror du att media upprätthåller dessa stereotyper? I sådana fall vad borde medierna rapportera mer om från förorten? #fanzingo #sverigesröster #youth2020 #mediebildenavförorten #mediebilden #förorten #orten
Jag är en Transformer!
Röster ur periferin
Flykten valde oss
Kebabrapparna
Från SD till V: WTF!
Doloresa från Malmö