Alessia slutade gå till skolan – trots skolpliktens tvång att närvara