Därför måste vi värna om yttrandefriheten
Demokrati

Därför måste vi värna om yttrandefriheten

KRÖNIKA. Under 2022 har den högerextrema politikern Rasmus Paludan genomfört flera koranbränningar runt om i Sverige. I samband med detta har en stor diskussion uppstått. Borde han verkligen få tillstånd för sina demonstrationer?

Frågan om yttrandefrihet har blivit högst aktuell efter upploppen som har följt efter koranbränningarna. Många ställer sig frågan om Rasmus Paludan borde få tillåtelse att demonstrera så som han gör, om det är något som polisen verkligen ska skydda eller om demonstrationerna istället borde gå under brottsrubriceringen “hets mot folkgrupp”. Åklagarmyndigheten definierar denna brottsrubricering som “att man offentligt sprider uttalanden som hotar eller är nedsättande om en grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning”.

Malmöpolisen har anmält Paludan för “hets mot folkgrupp”. Nils Funcke, som är journalist och expert i yttrandefrihetsfrågor, sa i GP tidigare i år att han tror att den utredningen kommer landa i samma slutsats som de tidigare har gjort. Att utredningen då kommer att läggas ner innan det hunnit gå till domstol, då det inte går att styrka brott. För att Paludan ska kunna fällas krävs bevis för att han har hotat eller uttryckt sig nedlåtande mot muslimer och inte islam. Funcke menar att även om koranbränningar är ett oartikulerat sätt att kritisera en religion så är det ändå religionskritik. Han poängterar också att det kan finnas bevismaterial som polisen inte har gått ut med än. 

Skulle kunna bli nekad

På frågan om Paludan borde ha fått tillåtelse av polisen att demonstrera så finns det delade meningar. Vissa argumenterar för att demonstrationsrätten gäller alla och även om syftet är att provocera så måste det vara tillåtet. Men Olof Wiske, lektor i konstitutionell rätt, menar att polisen skulle kunna neka Paludan tillstånd. I en intervju med TV4 berättade Olof Wiske att demonstrationsrätten främst är tänkt att skydda fredliga medlingsytrringar och folksamlingar. Om någon utnyttjar den rätten för att så uppenbart provocera kan polisen bedöma att det är för farligt. Samtidigt kan det vara väldigt svårt att förutse vad konsekvenserna av en sådan här demonstration kommer att bli. Men i september 2020 nekades Paludan tillstånd för att bränna koranen av polisen med hänvisning till ordningslagen och regeringsformen. Därför kan man också fråga sig varför inte polisen kunde förutspå att något liknande skulle hända i Skäggetorp, Örebro och på de andra platser där allvarliga upplopp har uppstått.

Värna om yttrandefriheten

Vare sig Paludan ska dömas för “hets mot folkgrupp” eller inte är upp till en domstol att bestämma och jag har ingen personlig åsikt om det. Däremot tycker jag att polisen måste sträva efter att alla ska kunna demonstrera säkert oavsett om det är provocerande och att vi som samhälle måste kunna tolerera även de åsikter som vi inte delar. Om vi inte tolererar de åsikter som är extrema idag riskerar det leda till att allt fler åsikter som idag anses normala men som kanske är radikala i framtiden, också förbjuds. Det kommer att vara lättare att förbjuda åsikter i framtiden om man kan visa på att man redan har gjort det tidigare i historien. Därför tycker jag att vi måste värna om yttrande- och demonstrationsfriheten.

Källor:

  • Andersson, D (2022), Polisen anmäler Paludan för hets mot folkgrupp, Göteborgs-posten.
  • TT (2022), Oklart om Paludan kan åtalas, Göteborgs-Posten.
  • TV4 (2022), Experten: Polisen borde ha nekat koranbränning. 

Texten publicerades för första gången i tidningen Shoo sommaren 2022.

Vilgot Ahlborg
Vilgot Ahlborg
Psykostema i Radio Totalnormal
Hälsa

Psykostema i Radio Totalnormal


PODD. Det blir radioteater med Nervösa damteatern med ängsliga herrar som är baserad på två av våra radiomedlemmars egna erfarenheter av psykos. Vi får även höra från vänner som genomlevt
Hälsa
Visa nyheter
Janne Schaffer besöker Radio Totalnormal
Hälsa

Janne Schaffer besöker Radio Totalnormal


PODD. Janne Schaffer har ett ljust sinnelag och nära till skratt men oroar sig för jordens framtid och hur ungarna mår. I det egna livets sorger har musiken varit hans tröst
Hälsa
Visa nyheter
Politiker, sluta utnyttja oss
Politik

Politiker, sluta utnyttja oss


KRÖNIKA. Vilgot Ahlborg riktar kritik mot politiker som poserar med barn, trots att de inte har något att säga till om i politiken, eller kommer till utsatta områden för att
Politik
Visa nyheter