Kvinnor utbildar sig vidare - männen står kvar
Utbildning

Kvinnor utbildar sig vidare - männen står kvar

Många kan ha hört att tjejer ofta har bättre betyg än killar, men vad leder det egentligen till?

Två tredjedelar av alla som examineras från universitet är idag kvinnor. Mycket talar för att utbildningsgapet mellan män och kvinnor kommer att fortsätta växa och att det är just lågutbildade män som hamnar långt efter. Vad kan det få för konsekvenser för individer, och resten av samhället, när män börjar halka efter kvinnor i utbildningsnivå?

Emma Leijnse är journalist på Sydsvenskan och har utmärkt sig som en skol- och utbildningsreporter av rang. Hennes bok ”Godkänt? – en reportagebok om den svenska skolan” kom ut 2012, och skildrar tillståndet i den svenska skolan samt skolpolitiken.
Utgångspunkten är svenska elevers resultat i kunskapsmätningar, som visar en tydlig nedgång i kunskapsnivån. 2017 gav Leijnse även ut reportageboken ”Fördel kvinna – den tysta utbildningsrevolutionen”, som denna intervju kommer handla om. Boken diskuterar hur samhället påverkas av att kvinnors utbildningsnivå passerat männens. Denna fråga lyfte Emma Leijnse dessutom upp när hon 2019 var sommarvärd i P1. Jag har nu fått möjlighet att ställa henne några frågor kring detta.

Vilka faktorer har påverkat kvinnors ökade utbildningsnivå, tror du?
– Förutom den allmänna uppgången i utbildningsnivå, förlängd skola samt uppgraderingen av ett antal kvinnodominerade utbildningar till universitetsutbildningar som skedde under 1900-talet, så tror jag att kvinnor i högre grad än män har upplevt den ökade frihet och det ökade självbestämmande som följer av att ha utbildning och egen inkomst.

I din bok Fördel Kvinna beskriver du att kvinnors utbildningsnivå passerat männen, och du kallar det en tyst revolution. Varför tror du att den har varit så tyst?
– En revolution brukar ju vara snabb och bullrig, samhällsomstörtande. Den här revolutionen har inte varit sådan, mer en massa individer som var för sig har utnyttjat sin möjlighet att studera. Men den utvecklingen är nog så samhällsomstörtande.

Vad kan det få för konsekvenser när utbildningsgapet växer mellan män och kvinnor?
Jag brukar ta upp tre saker:
– Dels på arbetsmarknaden, där en rad statusyrken som tidigare varit mansdominerade, nu håller på att bli kvinnodominerade: jurister, läkare, arkitekter, ekonomer osv.
– Dels i hemmet, där utbildade kvinnor pushar på för att papporna ska ta föräldraledigt med sina barn. Jämställt hemma är en förutsättning för en jämställd arbetsmarknad.
– Dels tar jag upp följderna för den (ganska stora) grupp män som inte skaffar sig mer utbildning än grundskola. De blir allt mer utanför, inte bara på arbetsmarknaden och ekonomiskt, utan de blir även bortvalda av kvinnor som partners och som pappor. Detta resulterar i att många män blir ensamma. Det är rik mylla för att män kan bli kriminella, missbrukare, extremister eller näthatare. Dvs alla de där sakerna som politiker älskar att prata om som farliga för det här samhället.

”Se till att killar lyckas i skolan”

Vad ser du för lösningar på denna trend?
– Se till att killar lyckas i skolan. Det är alldeles för många barn som går ut skolan utan att ha behörighet till gymnasiet. Det finns många saker som man vet fungerar för att få fler elever att lyckas, så det är bara att sätta igång! Sen tror jag det vore välgörande att ändra de traditionella mansnormer som många killar har, som handlar om vilka jobb man ”inte kan ta” pga “tjejjobb”, eller att man som kille ”inte ska plugga”.

Love Carbin
Love Carbin

Relaterade produktioner

Kulturskole-läraren Sverker: “Jag har det bästa jobbet i världen”

INTERVJU. Forskning visar att elever som studerar musik också presterar bättre i skolan. Vår korrespondent Elina Wahlund har träffat piano- och ensemblepedagogen Sverker Magnusson som vittnar om detsamma. Långa köer och budgetnedskärningar kan bli dyrt för samhället, menar Sverker.

“Vill vi stoppa skjutningarna krävs mer av oss alla”

KRÖNIKA. När unga korrespondenten och Malmöbon Dejana var 14 år gammal sköts en 16-årig pojke ihjäl i närheten av hennes hem. De senaste årens upptrappning i antalet skjutningar får henne att känna en stor oro för sina yngre syskon. Hon uppmanar nu alla att ta ett större ansvar.

Emilia: “Låt mig få leva i min underbara studentbubbla!”

KRÖNIKA. Åren som student är en speciell tid i livet. Unga korrespondenten Emilia lever mitt i studentbubblan, men funderar över på vilket sätt hon egentligen blir bildad. Kanske kommer hon bara längre bort från verkligheten?

Skidåkaren Elina, 20, startar eget företag: ”Jag vill finansiera min egen elitsatsning”

En av Järpens längdstjärnor intog i juni entreprenörskapslägret för de 100 främsta unga entreprenörerna i Sverige. Med ett ben i varje båt hoppas Elina Franzén kunna kombinera sina talanger. – Jag vill finansiera min egen elitsatsning, säger Elina Franzén.

Nystart: Från grundskolan till gymnasiet

Att börja gymnasiet kan vara både spännande och nervöst. Iren Rahman har pratat med några gymnasieelever om deras upplevelser av att börja ett nytt kapitel i livet och de delar även med sig av sina bästa tips för att få en bra start. 

Oro och grusade framtidsdrömmar i spåren av pandemi och krig
Hälsa

Oro och grusade framtidsdrömmar i spåren av pandemi och krig


REPORTAGE. Coronapandemin och kriget i Europa har påverkat och fortsätter att påverka många unga, både emotionellt, socialt och ekonomiskt. Unga korrespondenten Dejana i Malmö intervjuar ungdomar och en psykolog om
Hälsa
Visa nyheter
Caroline: “Säg nej till fillerskulturen!”
Hälsa

Caroline: “Säg nej till fillerskulturen!”


KRÖNIKA. Det som idag känns som ditt fria val är om 20 år din dotters komplex och bara en förlängning av det förtryck som vi kvinnor levt under i tusentals
Hälsa
Visa nyheter
Sara Rad:
Samhälle

Sara Rad: "Det handlar inte om slöjan, det handlar om fritt val"


Radio Totalnormal gästas bland annat av Sara Rad och Arjang, som båda föddes i Iran och nu bor i Sverige. Hur är det att följa revolutionen härifrån med släkt och
Samhälle
Visa nyheter