Lissett om nya spionlagen: “Är det nu vi börjar tystas?”
Demokrati

Lissett om nya spionlagen: “Är det nu vi börjar tystas?”

KRÖNIKA. Journaliststudenten Lissett Palma oroas över den nya spionlagen, som kan leda till att granskande journalister som gör sitt jobb bryter mot lagen. “Den nya generationen journalister ska inte behöva vara rädda för att granska makten och avslöja missförhållanden.” skriver hon.

Jag sitter och scrollar igenom instagram när jag får upp nyheten: “Idag klubbades den nya spionlagen igenom”. Det visar sig att lagen, som ska “hindra utlandsspioneri och röjandet av hemliga uppgifter i internationellt samarbete” gör att det numera är straffbart att röja hemligheter som kan skada Sveriges förhållande till någon annan stat eller organisation.

Undantaget är om gärningens syfte är försvarligt, “till exempel i journalistiskt eller opinionsbildande syfte eller för att avslöja övergrepp mot enskilda”. Lagen ska börja gälla från och med nästa år. Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert kommenterade att “Det är väldigt olyckligt och ett stort ingrepp i tryck- och yttrandefriheten”.

I mångas ögon kan det här verka som en rimlig och behövlig lag, och i viss mån kan jag hålla med. Men det finns en gråskala här som få, och nästan inga politiker, pratar om. Hur kommer den nya lagen att påverka oss som studerar till journalister och som i framtiden vill göra journalistiska granskningar? Även om det finns en undantagsregel i lagen är det inte längre helt ostraffbart för en journalist att skriva granskande om länder, personer eller olika fenomen runt om i världen. Att rapportera om journalister som fängslats i Turkiet kan alltså komma att vara olagligt. Anses journalistens jobb vara tillräckligt skadligt är det upp till en domstol att avgöra om publiceringen har skadat Sverige eller inte. Oavsett vad domen blir är emellertid inte journalistens jobb mindre viktigt för samhället.

Att sätta en standard som innebär att vi inte får granska vissa fenomen som sker runt om i världen är både skrämmande och skadligt. Den nya generationen journalister ska inte behöva vara rädda för att granska makten och avslöja missförhållanden. Under vår journalistutbildning lär vi oss om och pratar återkommande om Sveriges fantastiska yttrande- och tryckfrihet – hur vi har en av de bästa lagarna i hela världen där staten inte kan fängsla, tysta eller påverka oss från att publicera känslig och samhällsviktig information. Vi är stolta över att svenska journalister får yttra sig kritiskt mot staten, makten och samhället. Är det nu vi ska tystas?

Även om det är journalister som kan drabbas av negativa konsekvenser, påverkas hela samhället av den nya lagen. Vårt jobb är att leverera samhällsviktig journalistik till civilsamhället, men om det nu finns ett hinder för oss att göra det kommer det självklart att påverka alla som läser och tar del av nyheter.

Jag fruktar för mina kollegors arbete runt om i Sverige, men vet samtidigt att granskande journalister inte låter sig tystas. Vår plikt är att granska och informera samhället och jag tror inte att en lag kommer hindra oss från att göra det.

Lissett Palma Neira
Lissett Palma Neira
Psykostema i Radio Totalnormal
Hälsa

Psykostema i Radio Totalnormal


PODD. Det blir radioteater med Nervösa damteatern med ängsliga herrar som är baserad på två av våra radiomedlemmars egna erfarenheter av psykos. Vi får även höra från vänner som genomlevt
Hälsa
Visa nyheter
Janne Schaffer besöker Radio Totalnormal
Hälsa

Janne Schaffer besöker Radio Totalnormal


PODD. Janne Schaffer har ett ljust sinnelag och nära till skratt men oroar sig för jordens framtid och hur ungarna mår. I det egna livets sorger har musiken varit hans tröst
Hälsa
Visa nyheter
Politiker, sluta utnyttja oss
Politik

Politiker, sluta utnyttja oss


KRÖNIKA. Vilgot Ahlborg riktar kritik mot politiker som poserar med barn, trots att de inte har något att säga till om i politiken, eller kommer till utsatta områden för att
Politik
Visa nyheter