Lunds unga dissar medborgarförslagen
Demokrati

Lunds unga dissar medborgarförslagen

KRÖNIKA. Unga korrespondenten Emilia undersöker fenomenet medborgarförslag och upptäcker att snittåldern på de som skickar in förslag i hennes hemkommun Lund är 65 år. Varför dissas medborgarförslag av unga? Kommuner behöver jobba på ett annat sätt för att ta del av ungas röster, menar Emilia.

I Sverige har vi val vart fjärde år. Det är dagen när vi svenskar får utnyttja vår demokratiska rättighet och påverka vårt lands politiska riktning. Vad händer mellan dessa fyra år och vad har vi medborgare för verktyg att påverka den politiken? Hur kan vi få vår röst hörd? Jo, det finns ett sätt – medborgarförslag.

I kommunen Lund går medborgarförslaget under benämningen “Lundaförslaget”. Medborgarförslag eller Lundaförslagen innebär att invånarna kan skriva in ett förslag om något som de vill ändra. Förslagen kan vara om vad som helst, men för att ta Lundainvånarna som exempel så handlar deras förslag om allt från fler hundrastgårdar till fler laddstolpar för elbilar. Medborgarnas åsikter skickas in till kommunen och det är sedan olika från kommun till kommun hur medborgarförslagen hanteras. I Lund är det någon form av popularitetstävling, eller röstningssystem, där det förslag som får 100 röster eller mer går vidare till den politiska nämnd som hanterar ärendet.

Frågan är: var är alla unga? En studentstad som Lund är full av unga, engagerade individer. I augusti i år rapporterade studenttidningen Lundagård om hur Skatteverket gått ut med att studenter riskerar straff för folkbokföringsbrott. Detta om de inte har folkbokfört sig i den staden de bor, i det här fallet Lund. Ett krav för att få skicka in ett medborgarförslag till Lunds kommun är just att man är folkbokförd i kommunen. Kan det vara anledningen till att inga personer under 30 år skickar in ett Lundaförslag? Men snacket som går bland studenterna handlar rör inte medborgarförslag. Istället kretsar diskussionerna kring vilket politiskt inlägg som ska delas på sociala medier och om vi kanske ska delta i någon demonstration.

I rapporten Generation Z som ungdomsbarometern släppte tidigare i år (2022) framgick att endast tio procent av ungdomarna i åldern 15-24 år känner en stor möjlighet att påverka i samhället. Även om medborgarförslaget och dess existens inte löser hela det problemet, så ger det ändå en indikation på att unga behöver nya verktyg för att engagera sig. Kanske kommunerna behöver bli bättre på att fånga upp ungas åsikter i andra typer av forum, som på sociala medier eller bärandes plakat på gator och torg. Om en ung person till exempel engagerar sig för klimatet, så kan en dialog inledas om hur det engagemanget kan omvandlas till något mer konkret inom kommunens verksamheter.

Även om medborgarförslag är ett sätt för befolkningen att få sin röst hörd mellan valen, kan det finnas bättre sätt att engagera befolkningen – åtminstone den unga befolkningen. Kanske vi behöver en ny typ medborgarförslag, inte minst i Lund. Lundaförlaget behöver helt enkelt moderniseras för att gå från hiss till diss.

Medborgarförslag – så funkar det:

  • Syftet med medborgarförslag är att öka medborgares politiska deltagande mellan de politiska valen, men också att låta invånare utan rösträtt få vara med och påverka.
  • Barn, unga och utländska medborgare kan lämna medborgarförslag i kommunen de bor i.
  • Vill du påverka politiken i din kommun? Lämna ett medborgarförslag! Gå in på din kommuns hemsida och sök på “medborgarförslag”.
Emilia Lindholm
Emilia Lindholm
Så fann Nora Khalil sin röst
Kultur

Så fann Nora Khalil sin röst


INTERVJU. Botkyrkaförfattaren Nora Khalil gör succé Sverige över med sina böcker och föreläsningar. Minna Lövkvist och Tindra Lenngren träffar Nora för att få veta hur hon fann sin röst. Texten publicerades
Kultur
Visa nyheter
Ska könet få avgöra en människas liv?
Samhälle

Ska könet få avgöra en människas liv?


KRÖNIKA. Vad är jämställdhet och hur långt har vi egentligen kommit? Problemen med jämställdhet finns ju i alla åldrar och kulturer och därför måste vi tillsammans lösa dem, skriver Hallelujah
Samhälle
Visa nyheter
Arbetsliv

"Var realistisk", säger de


KRÖNIKA. Föräldrar har ofta stor makt över sina barns framtid. Men ibland inser de inte hur stor påverkan de har. Hur många drömmar de kan förstöra med bara några ord.
Arbetsliv
Visa nyheter