Unga bara inbjudna för syns skull?
Demokrati

Unga bara inbjudna för syns skull?

På senare tid har ordet Youth Washing blivit alltmer aktuellt. Begreppet innebär att unga bara bjuds in i politiska sammanhang för att det ser bra ut. Vad får det för konsekvenser för samhället när unga bara är med för syns skull? Och vad tycker de unga själva? På bild: Luca Berardi

I ett virrvarr av tält, politiker och besökare finns unga från hela Sverige på plats för att delta i politiska samtal. Tillsammans med andra ungdomsorganisationer arrangerar WWF Sweden Youth en workshop med syftet att prata mer om fenomenet Youth Washing. Många samhällsengagerade unga upplever nämligen att de inte får vara med och fatta beslut på riktigt.

För Frank Berglund, 20 år, är Youth Washing ett välkommet begrepp.

– Jag har länge letat efter ett ord som beskriver det här fenomenet, säger han.

De första att använda begreppet var representanterna från Swiss Youth of Climate på FN:s klimatkonferens i Glasgow 2019. I klimatkampen är det vanligt att ungdomar endast blir inbjudna som representanter för de unga. Det ser nämligen bra ut att ha ungdomsrepresentanter på plats.

Frank som själv är aktiv inom demokratirörelsen säger att det också är vanligt inom politiken.

– Man skapar platser där man säger att unga får vara med och påverka, när det egentligen bara är för dekoration.

Vi överröstas av jubel från ett av de närliggande tälten, förmodligen från ett tält där någon just hållit ett tal.

“Jag kan helt klart känna att lokala politiker inte tar ungdomar på allvar.”

Efter workshopen möter jag Leo Wallin, 15 år, vid ett bord. Det är mingel, men många har dragit vidare. Kanske för att hitta en bra plats under Annie Lööfs tal hundra meter bort. Leo hörde talas om begreppet Youth Washing för första gången idag. Ändå känner han igen fenomenet att vuxna inte lyssnar.

– Jag kan helt klart känna att lokala politiker inte tar ungdomar på allvar. Jag kommer från Uppsala och där har det varit många problem med att parker och mötesplatser tagits bort, även om alla är emot.

Frank beskriver hur många unga kommer till olika forum med idéer som de hoppas att politikerna ska förverkliga, bara för att i efterhand bli besvikna. Han menar att resultatet blir att ungas tillit till demokratin brister. Det tar också lång tid för ett beslut att tas, något som ungdomar sällan blir informerade om.

Luca Berardi, representant från WWF Sweden Youth, var med och ledde workshopen.

– Jag tror att det är jätteviktigt att vi är här idag.

Han ser Youth Washing som ett strukturellt problem och menar att det är svårt att förändra ett system som är byggt mot dig. Men det är också därför alla är här idag, för att förändra systemet.

Innan jag går får jag en putsduk som påminnelse om vad vi har pratat om. Jag läser vad som står på den:

“Ungdomar är inte någons putsduk, som kan utnyttjas för att se bra ut eller ta bort de verkliga problemen”

Jenny Grahn
Jenny Grahn
Så fann Nora Khalil sin röst
Kultur

Så fann Nora Khalil sin röst


INTERVJU. Botkyrkaförfattaren Nora Khalil gör succé Sverige över med sina böcker och föreläsningar. Minna Lövkvist och Tindra Lenngren träffar Nora för att få veta hur hon fann sin röst. Texten publicerades
Kultur
Visa nyheter
Ska könet få avgöra en människas liv?
Samhälle

Ska könet få avgöra en människas liv?


KRÖNIKA. Vad är jämställdhet och hur långt har vi egentligen kommit? Problemen med jämställdhet finns ju i alla åldrar och kulturer och därför måste vi tillsammans lösa dem, skriver Hallelujah
Samhälle
Visa nyheter
Arbetsliv

"Var realistisk", säger de


KRÖNIKA. Föräldrar har ofta stor makt över sina barns framtid. Men ibland inser de inte hur stor påverkan de har. Hur många drömmar de kan förstöra med bara några ord.
Arbetsliv
Visa nyheter