Varför röstar inte Södertäljes unga?
Demokrati

Varför röstar inte Södertäljes unga?

KRÖNIKA. “Om du som ungdom funderar på att rösta blankt ber jag dig tänka om. Din röst är extremt viktig för att skapa en välfungerande demokrati, en framtid som vi sedan ska leva i!” skriver Nellie Nammour, korrespondent i Södertälje.

Häromdagen satt jag på tåget hem till Södertälje och plötsligt fångar en av Moderaternas valaffischer min blick. Bland en massvis av samhällsfrågor tycker jag att man får se och höra mest om invandringspolitiken, hårdare fängelsestraff och gängkriminaliteten. I Södertälje är dessa frågor högst relevanta. Närvaron av unga inom gängkriminalitet är alltför hög och jag anser att vi måste ta dessa politiska frågor på allvar och försöka göra skillnad.

Snart är ju stunden inne, valet 2022. Mitt intryck är att unga inte är särskilt insatta i svensk politik, vilket kan vara en aning oroväckande. Det är ju trots allt vår framtid det handlar om. Hur kan vi unga ta del av den kunskap vi behöver inför valet? Och hur kan vi få fler unga att rösta? Kanske frågorna hänger ihop.

Valdeltagandet i Södertälje kommun har sjunkit, trots insatserna och resurserna som kommunen investerat i demokratiutvecklingen, enligt rapporten “Åtgärdsplan för att främja valdeltagandet i de allmänna valen 2022” (Södertälje kommun, 2021). Detta går hand i hand med ungdomars attityd inför valet, samt bryter den allmänna trenden av det ökade engagemanget i valdeltagandet i Sverige. Färre röstar i utsatta områden med en hög andel utlandsfödda och med sämre socioekonomiska förutsättningar, som i exempelvis Ronna (Norra Ronna låg endast på 37,7%).

“Min mamma har genom min uppväxt ständigt uppmuntrat mig att ta in kunskap, utforska och utveckla mina egna tankar.”

I artikeln “Analys av valdeltagande vid de allmänna valen 2018” (Statistiska centralbyrån, 2019) kan vi också läsa att valdeltagandet är högre för förstagångsväljare som gått ett högskoleförberedande program i gymnasiet, än de som valt ett yrkesförberedande program i gymnasiet. Detta är något jag själv känner igen. När jag började ett högskoleförberedande program på gymnasiet träffade jag människor från hela Stockholm. Viljan att förstå samhällsfrågor och politik från olika infallsvinklar växte fram, men mina förkunskaper lade en enormt viktig grund. Personligen har jag alltid varit nyfiken på omvärlden och samhället. Men ju äldre jag har blivit, desto mer har jag insett att andra ungdomar i min närhet inte delat det intresset med mig. Mina förutsättningar kanske skilde sig från andra unga i min närhet. Min mamma har genom min uppväxt ständigt uppmuntrat mig att ta in kunskap, utforska och utveckla mina egna tankar. Det är ju på det här sättet vi ska uppmuntra unga på. Som vuxen eller förälder, våga ta diskussioner om samhället, uppmuntra unga att ha tillit till systemet och få unga att fundera.

Varför väljer då personer att avstå från att rösta? Jag frågar en vän som säger att hon: “…vill inte rösta fel. Det är inte värt att rösta om det finns en risk att man röstar på fel parti.” Hon upplever att på grund av hennes brist på kunskap inom politik, så avstår hon hellre än att delta i valet. Hon är inte ensam om att känna så. När Södertälje kommun beställde en opinionsundersökning för att få en bättre förståelse för varför medborgare inte röstar, visade resultatet att kunskap saknas om hur demokratin fungerar eller att man känner sig maktlös. Inte heller känner man förtroende för det demokratiska systemet och politikerna.

Om du som ungdom funderar på att rösta blankt ber jag dig tänka om. Din röst är extremt viktig för att skapa en välfungerande demokrati, en framtid som vi sedan ska leva i! Sätt dig framför mobilen, datorn eller till och med tv-skärmen och ta in all kunskap du behöver för att rösta. Vem vet, en dag kanske du själv blir statsminister?


DIN ORT AVGÖR OM DU RÖSTAR

Även om många unga röstar, är det stora skillnader i valdeltagandet bland unga, visar en rapport som nyligen presenterades av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2022).
Ungas socioekonomiska förutsättningar och bostadsort är tätt sammankopplade med valdeltagande, enligt rapporten. Det finns också betydande skillnader i valdeltagande mellan olika områden i kommunerna i hela landet.
Under samtal med unga framgår också att unga inte upplever att samhället finns till för dem eller att politiska företrädare lyssnar. De känner sig inte inkluderade.
Rapporten är framtagen av Ali Abdelzadeh och Erik Lundberg, Högskolan Dalarna, på uppdrag av MUCF.

Foto på Södertälje kommunhus: Holger Ellgaard
Illustration: Pixabay

Nellie Nammour
Nellie Nammour

Relaterade produktioner

Unga i Falkenbergs skolor: “Skolans vuxna måste lyssna på oss!”

IDÉVERKSTÄDERNA DEL 2. Idéverkstaden fortsätter och Youth 2030 Movement gör ett nedslag i Falkenberg. Kommunens unga tycks vara eniga om två saker: de vuxna i skolorna måste lyssna mer på sina elever och kollektivtrafiken behöver förbättras.

Ö-viks unga vill ha trevligare busschaufförer och fler poliser

IDÉVERKSTÄDERNA DEL 1. Det är valår och elva ungdomar samlas i en lokal i Örnsköldsvik för att diskutera allt ifrån busstrafik till sexuella trakasserier. Det här är startskottet för ett långsiktigt arbete med målet att öka ungas inflytande i samhället.

“Man ska känna att det finns ett liv i Nälden också”

Allt fler människor väljer att flytta till byn Nälden, 3 mil utanför Östersund. Norma Bergström är en av de personer som ser till att även de nyinflyttade ungdomarna ska trivas. Nyligen öppnade hon en fritidsgård för byns alla ungdomar. "Alla förtjänar en värdig fritid", säger Norma. 

Sverige gav Rasmus Paludan allt på ett silverfat

KRÖNIKA. Varför tilläts Rasmus Paludan bränna koraner runt om i Sverige? Vår Malmökorrespondet Dejana Saric skriver om yttrandefrihet och samhällets ansvar att skydda utsatta grupper mot manifestationer som går ut på att kränka deras mänsklighet.

”Hittat massor av grejer där journalister inte letar”

Klippet där Nyamko Sabuni säger att hon flyr till Norge om det blir krig sågs 117 gånger. När Max Karlsson la upp klipp från intervjun på Twitter fick han en halv miljon visningar. "Jag tror att hon hade suttit kvar om klippet inte hade fått stor spridning", säger han. Foto: Wille Öhgren

Unga i Falkenbergs skolor: “Skolans vuxna måste lyssna på oss!”
Demokrati

Unga i Falkenbergs skolor: “Skolans vuxna måste lyssna på oss!”


IDÉVERKSTÄDERNA DEL 2. Idéverkstaden fortsätter och Youth 2030 Movement gör ett nedslag i Falkenberg. Kommunens unga tycks vara eniga om två saker: de vuxna i skolorna måste lyssna mer på
Demokrati
Visa nyheter
Magi i Radio Totalnormal
Hälsa

Magi i Radio Totalnormal


Följ med in i magins värld. Maja Heurling och Ola Sandström gästar med låtar från skivan Irrbloss med tonsatta dikter av Amerika-emigranten Signe Aurell. Författaren Emma Lundenmark berättar om sin
Hälsa
Visa nyheter
Ö-viks unga vill ha trevligare busschaufförer och fler poliser
Demokrati

Ö-viks unga vill ha trevligare busschaufförer och fler poliser


IDÉVERKSTÄDERNA DEL 1. Det är valår och elva ungdomar samlas i en lokal i Örnsköldsvik för att diskutera allt ifrån busstrafik till sexuella trakasserier. Det här är startskottet för ett
Demokrati
Visa nyheter